Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: Temporal
temporal, -ls
(Del llatí tempŏrāle, propi del temps.)
  1. adj. i s. m. Que dura un cert temps, que no és per a sempre.
  2. Referent a les coses materials, per oposició a lo espiritual o etern.
    1. s. Tempestat, especialment en la mar.
    2. Temporal de la fulla, temporal de llevant en maig que danya lhorta.
ref. El temporal ni en ta casa ni en l’hostal.
temporal, -ls
(Del llatí tĕmpŏra.)
  1. adj. m. i f. Anat. Relatiu als polsos o propi dells.
Buscar Temporal en: