Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: Solar
solar, -rs
(Derivat de sol.)
  1. s. m. Part de terreny destinat per a fer un edifici en ell o terreny sobre el que sha edificat.
  2. Casa da on prové un llinage noble, una família, una descendència.
solar, -rs
(Del llatí sōlāre, mat. sign.)
  1. adj. m. i f. Relatiu al Sol o propi dell.
  2. Procedent del Sol: Els rajos solars són perillosos.
  3. local. s. Solana.
Buscar Solar en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
  • Paraules que tenen una escritura pareguda: ensolar i ensollar.