Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: Mina
mina, -nes
(Del llatí mina i esta del grec μνᾶ, mat. sign.)
 1. s. f. Moneda antiga grega equivalent a 100 dracmes.
mina, -nes
(Del gàlic *meina per conducte del fr. mine o de l’it. mina.)
 1. s. f. Excavació, pas subterràneu, o construcció feta en la finalitat dextraure minerals, conduir aigües, establir comunicacions o acostar-se a un lloc enemic per a volar-lo.
 2. fig. Persona o cosa que produïx molt de profit, riquea, etc.
 3. Artefacte explosiu proveït duna espoleta que fa explosió al contacte en esta.
 4. Peça de carbó que es fica en linterior del llapis.
observacions/documentació: La forma valenciana antiga era mena.
Buscar Mina en:
 • Mina coincidix en:
  • la 3ª persona del present d'indicatiu de minar
  • la 2ª persona d'imperatiu de minar
 • Paraules que tenen una escritura pareguda: minat.