Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: Encetar
encetar
Flexió verbal »
(Del llatí inceptare, escomençar.)
    1. v. tr. Escomençar a consumir o gastar una cosa, generalment de menjar o beure: Encetar un meló dAlger. Encetar un cuixot.
    2. Obrir alguna cosa que va en caixa, botella, llanda... per a utilisar-la o consumir-la.
  1. Encetar una dòna, ant. Desponcellar-la, desvirgar-la, desflorar-la.
  2. fig. i per ext. Escomençar una acció, un acte...
ref. A sant Martí, mata el porc i enceta el vi.
Buscar Encetar en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.