Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: Contribució
contribució, -ons
(Del llatí contribūtiōne, mat. sign.)
  1. s. f. Acció i efecte de contribuir.
    1. Aportació de cada u a la despesa comuna.
    2. Contribució pública, obligació dajuda a les despeses comunes que impon lEstat o una atra entitat pública.
  2. Aportació o colaboració personal a un treball o obra comuna.
  3. ant. Relació, tracte en persones.
Buscar Contribució en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.