Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Una coincidència per a Codony.

codony, -nys
(Del llatí *cotōneu, mat. sign.)
s. m. Fruit del codonyer. Té forma de pera grossa i és de sabor molt aspre. Se menja torrat o en confitura. // ¡Codonys!, interjecció que expressa d’admiració o d’indignació; eufemisme de collons. // Aspre com un codony o més aspre que un codony, loc. Molt aspre al tacte o de caràcter. // La paraula codony forma part del següent enredrallengües, en el que u pot acabar dient collons en conte de codonys quan el repetix algunes voltes seguides: “Entrí en un hort / a collir codonys; / codonys collits / en les puntes dels dits”.