Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Una coincidència per a Fartet.

fartet, -ts
s. m. Peix teleòsteu chicotet d’aigua dolça de l’espècie Alphanius iberus, de la família dels ciprinodontits de color gris. El mascle en ralles transversals argentades i la femella en taques fosques. Se troba en terres valencianes i del sur peninsular, aixina com en el nort d’Àfrica.