Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Una coincidència per a Coure.

coure
(Del llatí cŭpru, mat. sign.)
s. m. Metal de color roig brillant, molt dúctil i maleable, és bon conductor de l’electricitat i de la calor, forma diverses aleacions com ara el bronze i el llautó. De número atòmic 29 i símbol Cu. // ant. Bronze. // ant. Monedes fetes principalment del dit metal. // Tocar coure, loc. ant. Tindre diners. // Coure cremat, sulfat de coure. // Se diu d’un tercer premi, ya que la medalla que es dona és d’este material, la del segon premi o lloc és d’argent i la del primer d’or.
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
  • Paraules que tenen una escritura pareguda: encoure i còure.