Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: vixca
vixca
(De vixca, tercera persona del singular del present de subjuntiu del verp viure.)
  1. interj. Susa sense indicar persona o cosa, per a expressar alegria.
  2. Expressió exclamativa usada per a vitorejar lo que es nomena: ¡Vixca Valéncia!. ¡Vixquen les fogueres!.
  3. s. m. Crit dalegria o entusiasme que es fa en la dita interjecció: La velada acabà en vixques a Valéncia.
observacions/documentació: Esta exclamació, que antigament convivia en la forma viva, està ben documentada en la llengua clàssica: “E com passava per les carreres tot lo poble cridava: ¡Vixca lo magnànim capità crestià!”. Joanot Martorell. Tirant lo Blanch. 1490.
Buscar vixca en:
  • vixca coincidix en:
    • la 3ª persona d'imperatiu de viure
    • la 1ª persona del present de subjuntiu de viure
    • la 3ª persona del present de subjuntiu de viure