Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: traques
traca, -aques
  1. s. f. Plom que es posa a la vora de la falda i com a conseqüència del seu pes fa que la falda caiga millor.
traca, -aques
(D’orige onomatopèyic del soroll dels coets.)
  1. s. f. Tira composta de diferents petarts o masclets que estan units per una mecha i esclaten de manera successiva.
  2. fig. Se diu de la persona que charra molt i ràpit.
traca, -aques
(Provablement de l’anglés strake, a través del francés *étraque.)
  1. s. f. Nàut. Cada una de les tres filades de la coberta duna barca contigües al trancanil.
Buscar traques en: