Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: porros
porro, -os
(D’orige inca.)
  1. s. m. coloq. Cigarret en marihuana o hachís.
porro, -os
(Del llatí pŏrrum, mat. sign.)
  1. s. m. Planta herbàcea de la família de les Tiliàcees, de lespècie Allium porrum, similar a lall comú, de bulp allargat i senzill, fulles planes, umbela globosa de flors de color blanc rosat i vert. Se cria en els horts i sutilisa com a aliment.
porro, -os
  1. s. m. local. Pomell o penjoll de raïm.
Buscar porros en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
  • Paraules que tenen una escritura pareguda: poro i porós.