Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: pintades
pintada, -des
 1. s. f. Acte i efecte de pintar.
 2. Consigna, protesta o escrit pintat en una paret o mur.
pintada, -des
 1. s. f. Gallina de Guinea, au de lespècie Numida meleagris.
pintat, -ada, -ts, -ades
 1. adj. m. Matisat de diversos colors.
 2. Cobert de pintura.
 3. Representat en un llenç o superfície.
 4. s. m. Peix de lespècie Dicentrarchus pinctatus. V. llobarro.
 5. ant. Fictici, enganyós, fingit.
 6. fig. Adequat, ajustat, molt a propòsit: Li està que ni pintat.
Buscar pintades en:
 • pintades coincidix en:
  • el participi femení plural de pintar
 • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
 • La caiguda de la –d– intervocàlica en la terminació –ada, –ades és general i característica del valencià, ni s’ha de considerar vulgarisme ni s’ha de pronunciar esta -d-, que es manté en l’escritura; trompada, portada, comprada, pronunciades sense caiguda de -d-, conferix al valencià parlat una afectació que el parlant rebuja. (L'Estàndart Oral Valencià)