Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: malícia
malícia
(Del llatí malĭtĭa, maldat.)
  1. s. f. Inclinació a fer el mal.
  2. Intenció maligna.
  3. Indignació, sentiment de ràbia.
  4. Tindre una malícia com un bou, loc. Estar rabiós o molt indignat.
  5. ant. Acció que moralment no és correcta.
observacions/documentació: La forma més estesa és malíccia en la tercera i quarta accepció.
Buscar malícia en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
  • Paraules que tenen una escritura pareguda: maliciada.