Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: correcta
correcte, -ta, -es
(Del llatí correctum, part. pass. del verp corrĭgēre, corregir.)
  1. adj. m. Lliure derros, conforme a les normes o a les regles.
  2. Que actua en correcció, conforme a les normes establides: És una persona molt correcta.
Buscar correcta en: