Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: jubilació
jubilació
(Del llatí iubilatiōne, mat. sign.)
  1. s. f. ant. Alegria gran.
  2. Acte i efecte de jubilar o jubilar-se.
  3. Pensió que rep la persona jubilada.
  4. Temps en el qual una persona viu com a jubilat.
Buscar jubilació en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.