Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: ferramentes
ferramenta, -tes
(Del llatí ferramĕnta, peces o instruments de ferro.)
  1. s. f. ant. Ferradura, conjunt de peces de ferro que formen part dun edifici, objecte, etc.
  2. Els instruments de treball dun ofici.
  3. ant. Armes.
  4. Aïna, instrument de treball.
  5. coloq. Dentadura duna persona o animal.
  6. coloq. Persona de bon aspecte i salut que fa goig, que resulta atractiva: Ell és poca cosa pero sha casat en una bona ferramenta.
Buscar ferramentes en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.