Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: dominació
dominació, -ons
(Del llatí dominatĭo, -ōnis, mat. sign.)
  1. s. f. Acte i efecte de dominar.
  2. Senyoriu o domini sobre un territori.
  3. Teol. Nom donat al quart cor angèlic i que forma part de la jerarquia angèlica mija (Jerarquia suprema: serafins, querubins i trons; jerarquia mija: dominacions, virtuts i potestats; jerarquia inferior: principats, arcàngels i àngels).
Buscar dominació en: