Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: calitats
calitat, -ts
(Del llatí qualĭtas, -ātis.)
  1. s. f. Propietat inherent a una cosa que permet comparar-la en les atres de la seua classe o espècie: Eixe paper és de calitat superior.
  2. Bona calitat: El paper és de calitat.
  3. Estat o condició civil, social..., duna persona.
  4. En calitat de, loc. Com a..., en caràcter o condició de: Ve en calitat de president i no com a amic.
Buscar calitats en: