Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: botelles
botella, -lles
(Del llatí butticŭla, per via del fr. bouteille, mat. sign.)
  1. s. f. Atifell de cristal, fanc, plàstic o un atre material que susa per a guardar líquits i que la part de baix més ampla i una part més fina que es diu coll i que acaba en una obertura o boca per a on passa el líquit.
  2. Recipient generalment metàlic per a contindre oxigen o gasos.
Buscar botelles en: