Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: avions
avió, -ons
 1. s. m. dialect. Falzia.
avió, -ons
(Del fr. avion, mat. sign.)
  1. s. m. Aeronau més pesada que laire, en ales fixes i que es mou per motors.
  2. Avió amfibi, hidroavió.
  3. Avió cisterna, avió en depòsit per a transportar aigua i abocar-la sobre el fòc dun incendi forestal.
  4. Avió de caça, avió destinat a combats aéreus.
  5. Avió de reacció, avió propulsat per motors de reacció.
Buscar avions en:
 • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.