Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: arreplegada
arreplegat, -ada, -ts, -ades
  1. adj. m. Recopilat. Se diu de les coses que shan agarrat dací i dallà i shan posat juntes.
  2. Agarrat de terra.
  3. Acumulat.
  4. Guardat.
  5. Acollit.
arreplegada, -des
  1. s. f. coloq. V. arreplega. coloq. Folc. En les festes falleres, acte darreplegar diners entre el veïnat per a fer la falla i la festa.
observacions/documentació: S’ha de tindre en conte que la caiguda de la -d- intervocàlica en la terminació -ada, -ades és hui general en tot el valencià i en tots els nivells del llenguage; no és per tant un vulgarisme. La terminació es manté en l’escritura per respecte a l’etimologia, com fan unes atres llengües com ara el francés en la -e final o el català en la -r final, que s’escriuen pero no es pronuncien.
Buscar arreplegada en:
  • arreplegada coincidix en:
  • La caiguda de la –d– intervocàlica en la terminació –ada, –ades és general i característica del valencià, ni s’ha de considerar vulgarisme ni s’ha de pronunciar esta -d-, que es manté en l’escritura; trompada, portada, comprada, pronunciades sense caiguda de -d-, conferix al valencià parlat una afectació que el parlant rebuja. (L'Estàndart Oral Valencià)