Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: veïnat
veïnat, -ts
(Del llatí vĭcīnātu, mat. sign.)
  1. s. m. ant. Proximitat.
  2. Conjunt de veïns duna població, dun barri, dun carrer.
  3. Districte.
  4. Conjunt de cases veïnes.
Buscar veïnat en:
  • veïnat coincidix en:
    • el participi masculí singular de veïnar
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.