Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: acreedors
acreedor, -ra, -rs, -res
(Del llatí credĭtōre, mat. sign.)
  1. s. i adj. m. Persona a la que se li deuen uns diners, o dret a exigir el compliment duna obligació: Els acreedors exigixen cobrar lo que sels deu.
  2. Ser acreedor a... loc. Ser digne o mereixedor de...: És acreedor a lhomenage que li fan.
Buscar acreedors en: