Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: Significar
significar
Flexió verbal »
(Del llatí signifĭcāre, mat. sign.)
  1. v. tr. Ser una cosa senyal duna atra.
  2. Tindre un sentit o un atre una paraula, un signe gràfic, una frase, etc.
  3. Donar a entendre una cosa en paraules, gests, etc.
  4. refl. Donar a conéixer o mostrar lo que u és: Sempre sha significat com un intelectual desquerres.
Buscar Significar en: