Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: Remetre
remetre
Flexió verbal »
(Del llatí remĭttĕre, mat. sign.)
  1. v. tr. ant. Posar una atra volta una cosa en el lloc o situació en la que estava.
  2. tr. Posar a càrrec, consideració o juí dalgú.
  3. tr. Trametre, enviar.
  4. intr. i ant. Envestir a qui ataca.
  5. tr. ant. Perdonar; lliurar del castic.
  6. intr. Minvar, perdre força o intensitat: Si la pluja remet podrem eixir. La calor esta tan intensa remetrà durant la nit.
Buscar Remetre en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.