Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: Ningú
ningú, -una, -uns, -unes
(Del llatí nec ūnu, ni u.)
  1. pron. m. Cap de persona; indica absència total: Ningú sap lo que costa fer-ho. No li ho digues a ningú.
  2. No ser ningú, loc. No tindre categoria o autoritat estimable, ser insignificant.
  3. ant. En frases dubitatives, interrogatives i condicionals equivalia a algú.
Buscar Ningú en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.