Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: Fon
-fon
(Del grec φωνή, veu.)
  1. suf. Sufix dorige grec que significa , veu i que sutilisa en la formació de neologismes com teléfon, micròfon... També significa que sona, com en homòfon, o parlant com en francòfon.
fon, -ns
(Del llatí fŭndu, mat. sign.)
  1. s. m. La post redona que tanca dos caps dun barril o recipient similar.
  • Fon coincidix en:
    • la 1ª persona del pret. perfecte d'indicatiu de ser
    • la 3ª persona del pret. perfecte d'indicatiu de ser