Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: Apassionat
apassionat, -ada, -ats, -ades
(part. pass. de apassionar.)
  1. adj. m. Que experimenta o sent una passió: Un home apassionat per la lliteratura clàssica.
  2. Que expressa passió.
  3. Que es pot apassionar en facilitat: És una persona apassionada que tot lapassiona.
  4. ant. Que patix una malaltia o dolor en una part del cos.
Buscar Apassionat en:
  • Apassionat coincidix en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
  • La caiguda de la –d– intervocàlica en la terminació –ada, –ades és general i característica del valencià, ni s’ha de considerar vulgarisme ni s’ha de pronunciar esta -d-, que es manté en l’escritura; trompada, portada, comprada, pronunciades sense caiguda de -d-, conferix al valencià parlat una afectació que el parlant rebuja. (L'Estàndart Oral Valencià)