Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: Afondar
afondar
Flexió verbal »
(Mossarabisme. De a-1 <ad llatí i fondo.)
  1. v. tr. Fer més fondo un clot, forat en terra o qualsevol cavitat: Feren un pou i afondaren fins a dèu metros per a traure aigua.
  2. fig. Profundisar en qualsevol qüestió: Afondant en lestudi del problema trobaren la solució.
  3. fig. i coloq. Engolir-se o menjar-se alguna cosa: Estava esfambrat i sha enfondat dos entrepans de cuixot.
  4. dialect. Afonar.
observacions/documentació: Se tracta d’una forma ben antiga: “... lo tros de la céquia de dellà lo riu que los palafanguers han de afondar, netejar y examplar...”, “... y que per a portar aygua per dita céquia se ha de afondar y en algunes parts examplar...”. Anònim. Manual de consells de Gandia. 1541.
Buscar Afondar en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.