Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Una coincidència per a Marqués.

marqués, -sa, -sos, -ses
(Derivat de marca, província fronteriça.)
s. m. Antigament, el senyor d’un terreny fronterer. // Títul nobiliari que es troba entre el comte i el duc. // Ser o paréixer la marquesa del potet, loc. Se diu de la dòna que vol aparentar, en la roba que vist o les joyes que du, un orige o estatus superior al que realment té.
  • Paraules que tenen una escritura pareguda: marca.