Necessitem que colabores: >> Fes-te patró << >> Donació <<
Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Una coincidència per a Ciència.

ciència, -ies
(Del llatí scientĭa, mat. sign.)
s. f. Conjunt de coneiximents que s’obtenen de l’observació i l’estudi, estructurats sistemàticament, dels quals se deriven principis i lleis generals. // Ciència infusa, coneiximent adquirit sense estudi. // Branca de coneiximents sistematisats, considerats com a camp d’investigació o objecte d’estudi. // Ciències humanes, disciplines que tenen a l’home com a objecte d’estudi. // Ciències socials, disciplines que tenen com a objecte d’estudi els fenòmens socials. // Ciència ficció, gènero lliterari i cinematogràfic que es basa en un desenroll fictici de la ciència en un futur imaginari. // A ciència certa, loc. De manera segura. // Certa ciència, loc. ant. Expressament, certament, voluntàriament.
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
  • Paraules que tenen una escritura pareguda: sciència.