Necessitem que colabores: >> Fes-te patró << >> Donació <<
Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Una coincidència per a ah.

ah
interj. Interjecció que pot manifestar dolor, indignació, alegria, sorpresa, plaer, advertència, pena..., segons el context: ¡Ah!, si ve ton pare me’n vaig yo. ¡Ah!, quina mala sòrt té sempre. ¡Ah!, quina alegria si guanyem el partit.
observ. En l’interjecció ¡ah!, la h és muda.