Necessitem que colabores: >> Fes-te patró << >> Donació <<
Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

3 coincidències per a Traca.

traca, -aques
s. f. Plom que es posa a la vora de la falda i com a conseqüència del seu pes fa que la falda caiga millor.
traca, -aques
(D’orige onomatopèyic del soroll dels coets.)
s. f. Tira composta de diferents petarts o masclets que estan units per una mecha i esclaten de manera successiva. // fig. Se diu de la persona que charra molt i ràpit.
traca, -aques
(Provablement de l’anglés strake, a través del francés *étraque.)
s. f. Nàut. Cada una de les tres filades de la coberta d’una barca contigües al trancanil.