Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: templades
templada, -des
(De templa.)
 1. s. f. ant. Galtada.
templat, -ada, -ts, -ades
(part. pass. del verp templar.)
 1. adj. m. Que moderació, que està enmig dels dos extrems.
 2. Que no està ni fret ni calent.
 3. Que està en una bona condició de salut i de vitalitat.
 4. De naturalea o modo de ser alegre i cordial.
 5. Capacitat, dispost per a eixercir un càrrec, realisar una activitat, etc.
templat, -ada, -ts, -ades
 1. adj. m. cast. Temperat.
 2. Animós i ben paregut.
 3. Físicament bell.
Buscar templades en:
 • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
 • La caiguda de la –d– intervocàlica en la terminació –ada, –ades és general i característica del valencià, ni s’ha de considerar vulgarisme ni s’ha de pronunciar esta -d-, que es manté en l’escritura; trompada, portada, comprada, pronunciades sense caiguda de -d-, conferix al valencià parlat una afectació que el parlant rebuja. (L'Estàndart Oral Valencià)