Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: sofrir
sofrir
Flexió verbal »
(Del llatí vulg. *sufferīre (clàssic sufferre), mat. sign.)
  1. v. tr. ant. Soportar o sostindre el pes o càrrega duna cosa.
  2. fig. ant. Sostindres sense morir o sense ser derrotat.
  3. refl. ant. Reprimir-se.
  4. Aguantar una situació complicada, difícil o adversa.
  5. fig. ant. Admetre una llimitació, esmena...
  6. Rebre o patir un mal o cosa molesta; ser víctima: Tots sofrim el soroll que fan eixos veïns durant la nit.
  7. intr. Ser afectat dun dolor o molèstia física o moral: Ell sofrix una greu malaltia fa anys.
  8. Ser somés a una prova, dificultat, canvi...
Buscar sofrir en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.