Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: rotló
rotló, -ons
(Del llatí rŏtŭlu, círcul.)
  1. s. m. ant. Bola de metal que sutilisava com a proyectil i que es llançava en un arc, ballesta o escopeta.
  2. Calcer que es duya sobre les sabates en temps de pluja, per a protegir-les del fanc i de lhumitat.
Buscar rotló en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
  • Paraules que tenen una escritura pareguda: rollo i rolló.