Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: reflex
reflex, -xa, -xos, -xes
  1. adj. i s. m. Reflectit.
  2. Bot. Se diu de la fulla o rama girada cap avall.
reflex, -xos
(Del llatí reflĕxum, girat, tòrt, desviat.)
  1. s. m. Llum reflectida.
  2. Image que es produïx per reflexió.
  3. fig. La cosa que deixa vore o manifesta una atra: La lliteratura del sigle XIX és un reflex de la societat del moment.
  4. plr. Capacitat de reacció ràpida i eficaç.
  5. Moviment o acte que respon a una excitació imperceptible per a la consciència.
Buscar reflex en:
  • Paraules que tenen una escritura pareguda: réflex.