Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: rapaç
rapaç, -ços, -aces
(Del llatí rapāce, mat. sign.)
  1. adj. m. i f. En inclinacions a furtar o rapinyar.
  2. plr. Orde daus que es caracterisen per tindre les garres molt fortes i el bec també fort i corbat, per a caçar i devorar a uns atres animals.
  3. Lladre ràpit.
  4. ant. Chiquet, jovenet.
  5. ant. Chic jove al servici dun escuder.
  6. ant. Servent, criat.
Buscar rapaç en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.