Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: palanques
palanca, -nques
(Del llatí palanga, barra per a alçar o portar pesos.)
  1. s. f. Barra inflexible que sutilisa per a alçar coses pesades, recolzant-se en un punt i fent força en un extrem.
  2. Màquina simple destinada a véncer, per mig de la força aplicada en un punt determinat, la resistència oposta en un atre punt.
  3. Nàut. Corda grossa que passa per unes corrioles i que sutilisa per a hissar la vela.
  4. fig. Impuls poderós; cosa de gran força per a determinar una acció.
  5. ant. Passarela, pont de fusta.
Buscar palanques en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.