Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: oceà
oceà, -ans
(Del llatí Ocĕānum, mat. sign.)
  1. s. m. Extensió daigua salada que cobrix la major part de la Terra; cada una de les parts en que es considera dividida esta extensió. Oceà Atlàntic, Pacífic, Índic, Àrtic, Antàrtic.
  2. ant. adj. Oceànic.
Buscar oceà en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
  • Paraules que tenen una escritura pareguda: òsseu.