Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: moixa
moixo, -xa, -os, -xes
(D’orige expressiu.)
  1. adj. m. Moix.
  2. Sinuós.
  3. Decaigut.
moixa, -xes
  1. s. f. local. Òbila.
moix, -xa, -xos, -xes
(D’orige expressiu.)
  1. adj. m. Insuls, apàtic, abatut.
  2. Persona que fa lentament les coses i que fuig sobretot del treball.
  3. Persona o animal que fingix mansuetut i inocència; fals.
  4. Ser una gata moixa, loc. Mostrar-se una dòna inocent en aparència, pero no ser-ho de veritat.
Buscar moixa en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
  • Paraules que tenen una escritura pareguda: moixada.