Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: hac
hac, -cs
    1. s. f. Nom de la lletra h, H.
    2. Hac aspirada, la lletra hac quan se pronuncia com una consonant fricativa glotal en estrangerismes que no sha adaptat al valencià, com ara: hippy, handicap.
  1. Haver per hac, loc. ant. Tindre ad algú o ad alguna cosa com un zero a lesquerra.
observacions/documentació: La forma hache és un clar castellanisme i la forma haig un intent d’adaptar el castellanisme hache a la fonètica valenciana.
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
  • Paraules que tenen una escritura pareguda: hach i ach.