Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: fugir
fugir
Flexió verbal »
(Del llatí fūgĕre, mat. sign.)
  1. v. intr. Anar-sen ràpidament per a eludir un perill, una situació compromesa o dany físic o sicològic.
  2. Escapar.
  3. Fugir com el dimoni a la creu, o com un dimoni, o com un rellamp, loc. Fugir en molta rapidea.
  4. ¡Fuig!, interjecció que equival a llevat, apartat, ves-ten: Fuig dací i no tornes.
observacions/documentació: En época clàssica i també actualment pot utilisar-se reflexiu.
ref. Qui fuig, a casa torna. Qui fuig de Deu, corre debades.
Buscar fugir en:
  • Paraules que tenen una escritura pareguda: enfugir.