Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: formigó
formigó, -ons
(Derivat de formiga.)
  1. s. m. local. Formiga, insecte.
formigó, -ons
(Del cast. hormigón.)
    1. s. m. Mescla de ciment, arena i grava que sutilisa en la construcció.
    2. Formigó armat, el més resistent per tindre en linterior de la pasta armadures metàliques.
Buscar formigó en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.