Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: diftonc
diftonc, -cs
(Del llatí diphthongus, i este del grec δίφθογγος, mat. sign.)
  1. s. m. Conjunt de dos vocals pronunciades només en una sílaba.
  2. Diftonc creixent, compost per una semiconsonant més una vocal: ua, ue, ui, uo.
  3. Diftonc decreixent, compost per una vocal més una semivocal: ai, au, ei, eu, oi, ou.
  4. Diftonc neutre, compost per dos voclas àtones i, u: ui en buidar, iu en piular.
Buscar diftonc en: