Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: demostratius
demostratiu, -iva, -us, -ives
(Del llatí demonstratīvum, mat. sign.)
  1. adj. m. Que demostra.
  2. Gram. Pronom demostratiu, adjectiu demostratiu, pronom i adjectiu que designen les coses senyalant-les. Els pronoms demostratius en valencià són: est / este, eix / eixe, aquell, esta, eixa, aquella, estos, eixos, aquells, estes, eixes, aquelles.
observacions/documentació: Els demostratius est i eix, se poden usar quan són determinants davant de paraula que escomence per vocal o haig, sempre que no actuen com a pronoms, i generalment davant de paraula que escomence per una vocal tònica o una -e. En la llengua antiga existien les formes aquest (i els seus derivats) i aqueix (i els seus derivats).
Buscar demostratius en: