Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: antepit
antepit, -ts
(Del llatí antepĕctus, mat. sign.)
  1. s. m. Barana o mur que es posa en un lloc alt i que evita que algú puga caure quan aguaita.
  2. ant. Peça de la part superior de lanou de la ballesta.
Buscar antepit en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.