Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: Tap
tap, -ps
(Derivat posverbal de tapar.)
  1. s. m. dialect. Tapó, tapador, tapadora.
  2. Pedra fluixa composta dargila i carbonat de calç, blanca cendrosa per fòra i blavosa per dins; marga.
  3. fig. Imbècil.
  4. Tap de la bota, fon o post circular en botes, tonells o barrils.
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.