Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: Requerir
requerir
Flexió verbal »
(Del llatí requirĕre, mat. sign.)
  1. v. tr. ant. Buscar en tenacitat, en esforç.
  2. Demanar una cosa com si fora un dret.
  3. Requerir de batalla, ant. Provocar a algú a un combat.
  4. ant. Desafiar.
  5. ant. Preguntar.
  6. Demanar com a imprescindible.
  7. refl. Ser necessari: Se requerixen diners per a fer eixa obra.
Buscar Requerir en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.