Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: Fraternitat
fraternitat, -ts
(Del llatí fraternĭtas, -ātis, mat. sign.)
  1. s. f. Unió i afecte entre germans.
  2. Amor o afecte que es professen aquells que es tracten com a germans encara que en realitat no ho siguen.
  3. ant. Grup benèfic en el qual els seus membres sajuden entre ells.
Buscar Fraternitat en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.